univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

הנהלת המרכז

                                                             

shay new 

פרופ' שי צפריר,

ראש המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 


 

harpaz 

פרופ' יצחק הרפז,

דיקן הרשות ללימודים מתקדמים 

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 


 

meshulam

 

פרופ' אילן משולם,

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

 


 

samuel

 

פרופ' יצחק סמואל,

דיקן הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

 


 

SAM 0534

 

ד"ר אריה רשף,

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

 


 

michal biron

 

ד"ר מיכל בירון, 

הפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

 


 

 Dorit121111

גב' דורית שחף,

מנהלת משאבי אנוש של מעבדות יבמ בישראל.  

 

 


 

123

 

גב' שרה צזנה,

ראש אגף משאבי אנוש באוניברסיטת חיפה.

 

 

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   25.4.2018 

 

      בין השעות 16:30-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח