univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

 מעורבות קהילתית - שותפות, למידה והפריה הדדית בין צורכי השטח לאקדמיה (ייזום מחקר חדש ויצירת בסיסי נתונים) והשפעה בקהילה הישראלית, תוך הדגשת היוזמה למיצוי ההזדמנות שנוצרה לבניית פעילות משותפת עם ארצות ערב.
פעילויות מעורבות קהילתית עיקריות:

 • נטילת יוזמה ביצירת קשר, שכנוע, ותכנון של שיתוף פעולה אקדמי, למידה ופיתוח עם ארצות ערב ומדינות אגן הים התיכון:
 • בניית קורסים ומתן הדרכות מתאימות
 • יוזמה לעריכת כנסים אקדמיים ומקצועיים
 • יצירת קשר עם מוסדות ממלכתיים מקצועיים
 • יצירת קשרי לימוד עם התעשייה
 • מעורבות עם הקהילה המקצועית המקומית:
 • ייזום פורום משותף אקדמיה-תעשייה המיועד ללמידה דו-צדדית
 • הקמת פורומים מקצועיים
 • הקמת קבוצות עבודה לקביעת מדיניות ניהולית, יצירת ניירות עמדה וקביעת סטנדרטים
 • סדנאות והדרכות
 • מתן שירותים מקצועיים, כגון שימוש במאגרי מידע יישומיים, מרכז השמה לבוגרי האוניברסיטה

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   6.6.18

תהליך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות: שקלול בין סמנים שונים על ידי ... חרקים

פרופ' מושיק ענבר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה

      בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח

 

כנסים

הכנס השנתי ה-19

עובדים ואובדי עצות – מקצועות נולדים ונעלמים

יום שלישי, ד' ניסן תשע"ח, 20 במרץ 2018

מצפור עופר (קומה 30), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

 

תכנית הכנס 

להרשמה לכנס