haifa-logo

header heb

facebook icon

top image big

 מעורבות קהילתית - שותפות, למידה והפריה הדדית בין צורכי השטח לאקדמיה (ייזום מחקר חדש ויצירת בסיסי נתונים) והשפעה בקהילה הישראלית, תוך הדגשת היוזמה למיצוי ההזדמנות שנוצרה לבניית פעילות משותפת עם ארצות ערב.
פעילויות מעורבות קהילתית עיקריות:

 • נטילת יוזמה ביצירת קשר, שכנוע, ותכנון של שיתוף פעולה אקדמי, למידה ופיתוח עם ארצות ערב ומדינות אגן הים התיכון:
 • בניית קורסים ומתן הדרכות מתאימות
 • יוזמה לעריכת כנסים אקדמיים ומקצועיים
 • יצירת קשר עם מוסדות ממלכתיים מקצועיים
 • יצירת קשרי לימוד עם התעשייה
 • מעורבות עם הקהילה המקצועית המקומית:
 • ייזום פורום משותף אקדמיה-תעשייה המיועד ללמידה דו-צדדית
 • הקמת פורומים מקצועיים
 • הקמת קבוצות עבודה לקביעת מדיניות ניהולית, יצירת ניירות עמדה וקביעת סטנדרטים
 • סדנאות והדרכות
 • מתן שירותים מקצועיים, כגון שימוש במאגרי מידע יישומיים, מרכז השמה לבוגרי האוניברסיטה

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   10.4.19     

פרופ' שריאל שלו

החוג לארכיאולוגיה והחוג לציוויליזציות ימיות, אונ' חיפה

"היתכן שילוב בין אקדמיה לקהילה? מקרה מבחן בארכיאולוגיה ותרבות מקומית". 

      הסמינר ייערך בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

 

כנסים

הכנס השנתי ה-20

העסקה ישירה – מתיאוריה למעשה: עובדי/עובדות ניקיון כמקרה בוחן

יום שלישי י"ט אדר ב' תשע"ט,  26 במרץ 2019

אולם הסנאט  (קומה 29), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

לתכנית הכנס

 

להרשמה