haifa-logo

header heb

facebook icon

top image big

מחקר - בתחומי עבודה, ניהול התנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה.
פעילויות מחקר עיקריות:

  • מחקר תיאורטי, אמפירי והדגש פרקטי
  • ייזום פרויקטים מחקריים
  • מחקר בין-תחומי
  • בניית קשרים, החלפת מידע וידע, והחלפת מומחים עם מרכזים דומים בעולם
  • ייזום מחקרים בין-תרבותיים / בינלאומיים ומחקר השוואתי
  • יצירה ותחזוקה של מאגרי מידע ובסיסי נתונים בנושאי ניהול, ארגונים, משאבי אנוש ויחסי עבודה
  • ייזום וארגון של כנסים מדעיים בנושאים אקדמיים
  • חילופי מדענים

מחקרים משנים קודמות 

הסקר הרב שנתי של המרכז לחקר ארגוני וניהול המשאב האנושי בנושא: הערכת ביצועי ומקצוענות משאבי אנוש 

תוצאות הסקר 

הסקר הרב-שנתי של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בנושא: ניטור / פיקוח בארגונים

תוצאות הסקר

הטבות לעובדים והסדרי תעסוקה גמישים - הפער בין הרצוי למצוי

תוצאות הסקר

שאלון הסקר 

המחאה החברתית והשפעותיה על ארגונים וניהולם

תוצאות הסקר 

 

 

 

 

 

 

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   10.4.19     

פרופ' שריאל שלו

החוג לארכיאולוגיה והחוג לציוויליזציות ימיות, אונ' חיפה

"היתכן שילוב בין אקדמיה לקהילה? מקרה מבחן בארכיאולוגיה ותרבות מקומית". 

      הסמינר ייערך בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

 

כנסים

הכנס השנתי ה-20

העסקה ישירה – מתיאוריה למעשה: עובדי/עובדות ניקיון כמקרה בוחן

יום שלישי י"ט אדר ב' תשע"ט,  26 במרץ 2019

אולם הסנאט  (קומה 29), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

לתכנית הכנס

 

להרשמה