univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

מחקר - בתחומי עבודה, ניהול התנהגות ארגונית, ניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה.
פעילויות מחקר עיקריות:

  • מחקר תיאורטי, אמפירי והדגש פרקטי
  • ייזום פרויקטים מחקריים
  • מחקר בין-תחומי
  • בניית קשרים, החלפת מידע וידע, והחלפת מומחים עם מרכזים דומים בעולם
  • ייזום מחקרים בין-תרבותיים / בינלאומיים ומחקר השוואתי
  • יצירה ותחזוקה של מאגרי מידע ובסיסי נתונים בנושאי ניהול, ארגונים, משאבי אנוש ויחסי עבודה
  • ייזום וארגון של כנסים מדעיים בנושאים אקדמיים
  • חילופי מדענים

מחקרים משנים קודמות 

הסקר הרב שנתי של המרכז לחקר ארגוני וניהול המשאב האנושי בנושא: הערכת ביצועי ומקצוענות משאבי אנוש 

תוצאות הסקר 

הסקר הרב-שנתי של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בנושא: ניטור / פיקוח בארגונים

תוצאות הסקר

הטבות לעובדים והסדרי תעסוקה גמישים - הפער בין הרצוי למצוי

תוצאות הסקר

שאלון הסקר 

המחאה החברתית והשפעותיה על ארגונים וניהולם

תוצאות הסקר 

 

 

 

 

 

 

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   6.6.18

תהליך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות: שקלול בין סמנים שונים על ידי ... חרקים

פרופ' מושיק ענבר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה

      בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח

 

כנסים

הכנס השנתי ה-19

עובדים ואובדי עצות – מקצועות נולדים ונעלמים

יום שלישי, ד' ניסן תשע"ח, 20 במרץ 2018

מצפור עופר (קומה 30), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

 

תכנית הכנס 

להרשמה לכנס