univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

למידה ופיתוח- בניית ידע המתהווה ומצטבר במחקרים, לקידום ולפיתוח מקצוע הניהול בכלל וניהול משאבי אנוש בפרט, בישראל ובארצות השכנות. 
פעילויות למידה ופיתוח עיקריות:

  • מעורבות, השתלבות ויוזמה בהליכי מחקר, למידה ופיתוח
  • קורסים בינלאומיים
  • סמינרים משותפים בישראל ובחו"ל
  • הכשרות והדרכות
  • יצירת קשרי קבע עם התעשייה הישראלית לשם למידה משותפת
  • יצירת קשרים עם גופי ניהול ציבוריים מקצועיים
  • פיתוח כלים ושימוש בשיטות חדשניות (האינטרנט, למשל) לשיפור ההוראה והפצתה

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',14.6.17

 

      בין השעות 16:00-18:00,

       הרצאתו של Franco Fraccaroli (Phd)

University of Trento, Italy

בנושא –“Older workers and late career; the contribution of work and organizational psychology”

בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ז