univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

למידה ופיתוח- בניית ידע המתהווה ומצטבר במחקרים, לקידום ולפיתוח מקצוע הניהול בכלל וניהול משאבי אנוש בפרט, בישראל ובארצות השכנות. 
פעילויות למידה ופיתוח עיקריות:

  • מעורבות, השתלבות ויוזמה בהליכי מחקר, למידה ופיתוח
  • קורסים בינלאומיים
  • סמינרים משותפים בישראל ובחו"ל
  • הכשרות והדרכות
  • יצירת קשרי קבע עם התעשייה הישראלית לשם למידה משותפת
  • יצירת קשרים עם גופי ניהול ציבוריים מקצועיים
  • פיתוח כלים ושימוש בשיטות חדשניות (האינטרנט, למשל) לשיפור ההוראה והפצתה

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   25.4.2018 

 

      בין השעות 16:30-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח