univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

למידה ופיתוח- בניית ידע המתהווה ומצטבר במחקרים, לקידום ולפיתוח מקצוע הניהול בכלל וניהול משאבי אנוש בפרט, בישראל ובארצות השכנות. 
פעילויות למידה ופיתוח עיקריות:

  • מעורבות, השתלבות ויוזמה בהליכי מחקר, למידה ופיתוח
  • קורסים בינלאומיים
  • סמינרים משותפים בישראל ובחו"ל
  • הכשרות והדרכות
  • יצירת קשרי קבע עם התעשייה הישראלית לשם למידה משותפת
  • יצירת קשרים עם גופי ניהול ציבוריים מקצועיים
  • פיתוח כלים ושימוש בשיטות חדשניות (האינטרנט, למשל) לשיפור ההוראה והפצתה

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   6.6.18

תהליך קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות: שקלול בין סמנים שונים על ידי ... חרקים

פרופ' מושיק ענבר, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה

      בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח

 

כנסים

הכנס השנתי ה-19

עובדים ואובדי עצות – מקצועות נולדים ונעלמים

יום שלישי, ד' ניסן תשע"ח, 20 במרץ 2018

מצפור עופר (קומה 30), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

 

תכנית הכנס 

להרשמה לכנס