haifa-logo

header heb

facebook icon

top image big

 

המרכז החל לפעול בשנת תש"ס (1999), כשמוקד פעילותו הוא חקר הגורם האנושי בארגון המודרני. הגורם האנושי בעבודה הולך ותופס מקום מרכזי יותר מתמיד בחיי החברה וארגונים. עם ההתפתחות המהירה של ארגוני ידע, הופכים הניהול בכלל ודרכי ניהול המשאב האנושי בפרט, גורם מכריע בהצלחת הארגון והשגת יעדיו. בעיות חברתיות, ניהוליות ואישיות רבות להן נחשפים ארגונים מקורן בפעילות שוק העבודה ובהתנהגות הגורם האנושי ודרכי ניהולו. פתרון חשוב לבעיות אלו נעוץ במידע וידע הקשורים להבנת תופעות והתנהלות שוק העבודה (כגון חזרת עובדים מבוגרים לפעילות מלאה), הבנת התנהגות המשאב האנושי, הבנת המערכת הערכית הארגונית והקשר שלהן לסביבה הדינאמית המשתנה. בעיות אלו חייבות להישען על פתרונות עדכניים המתבססים על השילוב בין תיאוריה מדעית למחקר אמפירי. הבנת התופעה והדרכים להתמודדות עימה ברמה החברתית, הארגונית והאישית, נקשרת קשר הדוק לתחום המחקר של המרכז.

מטרתו המרכזית של המרכז היא קידום הידע בתחום יחסי העבודה והמשאב האנושי באמצעות מחקר והפצתו, שיתוף פעולה מחקרי בין-תחומי, חינוך והעשרה, מעורבות וקידום המקצוע בישראל ובארצות השכנות לנו. המרכז הינו יחיד מסוגו בארץ, ושאיפת חוקרי המרכז הינה התפתחותו והפיכתו למרכז ידע ארצי אשר ממנו ומאוניברסיטת חיפה "תצא התורה" בכל הקשור להיבט ההתנהגותי בניהול. למותר לציין, שעם התקדמות תהליך השלום נוצרת הזדמנות יוצאת דופן לעשייה משותפת עם שכנינו הקרובים ומדינות מזרח אגן הים התיכון, אשר עוברים אף הם תהליכי בנייה של ארגונים מודרניים, ולכן עשויים למצוא עניין רב בשותפות בפיתוח ידע והפצתו בנושאי התנהגות ארגונית וניהול המשאב האנושי.

המרכז הינו רב-תחומי ומשמש בסיס לפעילות גומלין מדעית ומחקרית בין 39 חוקרים, עמיתי מחקר, כמו גם תלמידי מחקר מתקדמים מתחומי המאזו, המאקרו והמיקרו, מן המחלקות הבאות באוניברסיטת חיפה ובמוסדות אקדמיים אחרים: כלכלה, בית הספר לניהול, חינוך, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה ושירותי אנוש וסיעוד.

 

 

 

המרכז נשען על ארבעה נדבכים מרכזיים:

 centerimage2

 

 

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   10.4.19     

פרופ' שריאל שלו

החוג לארכיאולוגיה והחוג לציוויליזציות ימיות, אונ' חיפה

"היתכן שילוב בין אקדמיה לקהילה? מקרה מבחן בארכיאולוגיה ותרבות מקומית". 

      הסמינר ייערך בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

 

כנסים

הכנס השנתי ה-20

העסקה ישירה – מתיאוריה למעשה: עובדי/עובדות ניקיון כמקרה בוחן

יום שלישי י"ט אדר ב' תשע"ט,  26 במרץ 2019

אולם הסנאט  (קומה 29), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

לתכנית הכנס

 

להרשמה