haifa-logo

header heb

facebook icon

top image big

סמינרים לשנת תשעז

סמינרים לשנת תשע"ז

לשם עיון בתקציר ההרצאה יש ללחוץ על שם ההרצאה 

לשם עיון במצגת יש ללחוץ על שם המציג

כל הסמינרים יתחילו בשעה 16:00 

תאריך

שם המציג

שם ההרצאה

חדר

02.11.16

השקת ספר OMB המחודש מאת פרופסור יואב ורדי ופרופסור אלי וייץ 

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

07.12.16

ד"ר דורון נבות

מגמות במאבק בשחיתות השלטונית בישראל

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

04.01.17

ד"ר דקלה פרץ 

עקבי או לא עקבי? תפקיד הנראות של המוצר ברצף החלטות הקשורות בזהות

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

01.02.17

ד"ר מחמוד קעדאן 

תשומת לב של משקיעים קמעונאיים והביקוש למידע

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

14.03.17

כנס המרכז לחקר ארגונים

מצפור עופר, קומה 30, מגדל אשכול

05.04.17

ד"ר אלי בוכבינדר

שימוש במתודות איכותניות בחקר ארגונים

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

24.05.17

         Anna Szopa

PhD, Jagiellonian University,  KrakowPoland

Socio-cultural circumstances to establish university spin-off companies

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

14.6.17

Franco Fraccaroli (Phd)

Department of Psychology and Cognitive Science

University of Trento, Italy

Older workers and late career; the contribution of work and organizational psychology

חדר 506,

קומה 5,

בניין ג'ייקובס

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   10.4.19     

פרופ' שריאל שלו

החוג לארכיאולוגיה והחוג לציוויליזציות ימיות, אונ' חיפה

"היתכן שילוב בין אקדמיה לקהילה? מקרה מבחן בארכיאולוגיה ותרבות מקומית". 

      הסמינר ייערך בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

 

כנסים

הכנס השנתי ה-20

העסקה ישירה – מתיאוריה למעשה: עובדי/עובדות ניקיון כמקרה בוחן

יום שלישי י"ט אדר ב' תשע"ט,  26 במרץ 2019

אולם הסנאט  (קומה 29), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

לתכנית הכנס

 

להרשמה