haifa-logo

header heb

facebook icon

top image big

סמינרים תשע"ה

 

לשם עיון בתקציר ההרצאה יש ללחוץ על שם ההרצאה 

לשם עיון במצגת יש ללחוץ על שם המציג 

תאריך

שם המציג

שיוך מוסדי

שם ההרצאה

03/06/15

דר' נג'ין טוסי

מדענית אורחת של הפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון

התייחסות לחברים בקבוצה המביעים דעה שונה באופן שקט בקבוצות הומוגניות והטרוגניות

15/04/15

דר' שני קונה

המחלקה לניהול המשאב האנושי במכללה האקדמית ספיר

מקצועיות נזילה: ייעוץ ארגוני במבט ביקורתי

24/03/2015

יום ג'

דר' איתי בארי

( חלק א, חלק ב )

מרצה במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

לנהל את אלו שאינם כפופים לך: אתגר הממשל המקומי והניהול הרוחבי של בכירי המגזר השלישי במרחב המוניציפאלי

20/01/2015

יום ג'

דר' משה שרעבי

מרצה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

משמעות העבודה בקרב יהודים, מוסלמים ונוצרים בישראל

17/12/2014

פרופ' אריה מלניק

החוג לכלכלה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה

שרי אוצר כמקבלי החלטות- השפעת משתנים אישיים על דרכי ניהול החוב הלאומי של מדינות

19/11/2014

פרופ' יואב ורדי

החוג ללימודי עבודה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב.

התנהגויות ארגוניות לא נאותות: מגישה סטטית יחידנית לגישה טמפורלית מערכתית

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   10.4.19     

פרופ' שריאל שלו

החוג לארכיאולוגיה והחוג לציוויליזציות ימיות, אונ' חיפה

"היתכן שילוב בין אקדמיה לקהילה? מקרה מבחן בארכיאולוגיה ותרבות מקומית". 

      הסמינר ייערך בין השעות 16:00-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

 

כנסים

הכנס השנתי ה-20

העסקה ישירה – מתיאוריה למעשה: עובדי/עובדות ניקיון כמקרה בוחן

יום שלישי י"ט אדר ב' תשע"ט,  26 במרץ 2019

אולם הסנאט  (קומה 29), מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

לתכנית הכנס

 

להרשמה