univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

סמינרים לשנת תשע"ז

לשם עיון בתקציר ההרצאה יש ללחוץ על שם ההרצאה 

לשם עיון במצגת יש ללחוץ על שם המציג

כל הסמינרים יתחילו בשעה 16:00 

תאריך

שם המציג

שם ההרצאה

חדר

02.11.16

השקת ספר OMB המחודש מאת פרופסור יואב ורדי ופרופסור אלי וייץ 

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

07.12.16

ד"ר דורון נבות

מגמות במאבק בשחיתות השלטונית בישראל

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

04.01.17

ד"ר דקלה פרץ 

עקבי או לא עקבי? תפקיד הנראות של המוצר ברצף החלטות הקשורות בזהות

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

01.02.17

ד"ר מחמוד קעדאן 

תשומת לב של משקיעים קמעונאיים והביקוש למידע

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

14.03.17

כנס המרכז לחקר ארגונים

מצפור עופר, קומה 30, מגדל אשכול

05.04.17

ד"ר אלי בוכבינדר

שימוש במתודות איכותניות בחקר ארגונים

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

24.05.17

Anna Szopa

PhD, Jagiellonian University,  KrakowPoland

Socio-cultural circumstances to establish university spin-off companies

חדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

07.06.17

   הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

    יום ד',24.5.17

      בין השעות 16:00-18:00,

       הרצאתה של Anna Szopa

PhD, Jagiellonian University,  Krakow Poland

בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

 

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ז