univ logo heb

header heb

facebook icon

top image big

קול קורא כנס דוקטורנטים

 

קול קורא להצגת מאמרים במפגש הדוקטורנטים במסגרת הכנס ה - 18 של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, אשר יתקיים באוניברסיטת חיפה

 

הפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה והמרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי שמחים להזמין חוקרים צעירים (פוסט-דוקטורט, דוקטורט) להציג את מחקריהם במפגש בנושא ארגונים וניהול המשאב האנושי, אשר יתקיים במסגרת הכנס ה- 18 של המרכז, בתאריך 14 במרץ 2017.

 

מטרת המפגש היא לקדם את מחקריהם של חוקרים צעירים בישראל העוסקים בממשק בין סביבה, ארגונים וניהול המשאב האנושי. עיקר המפגש יוקדש לאפשרות של חוקרים צעירים להציג טיוטות מתקדמות של עבודתם ולקבל משוב מחברי סגל ומעמיתים.

 

מוזמנים להגיש מועמדות תלמידי תואר שלישי, הלומדים באחת מהאוניברסיטאות הבאות: תל-אביב, העברית, בר-אילן, אריאל, בן-גוריון, חיפה והטכניון ואשר נמצאים בתחילת דרכם והצעת המחקר שלהם אושרה ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי תואר שלישי. על המחקרים לעסוק באחד מהתחומים הבאים:

 

Human Resources (HR)

 

Organizational Behavior (OB)

 

Industrial Relations)IR)

 

מתוך ההצעות שיוגשו תבחרנה שלוש ההצעות הטובות ביותר, הפרס לזוכה במקום הראשון הינו 1,500 ש"ח. החוקרים הזוכים יציגו את מחקרם במסגרת כנס הדוקטורנטים.  

 

המעוניינים להגיש מועמדות, מוזמנים לשלוח תקצירים (בעברית או באנגלית) אשר כוללים את נושא המחקר; חשיבותו וחדשנותו, הרקע התיאורטי, מטרות והשערות המחקר, סקירת שיטת המחקר (אוכלוסית המחקר, משתנים, כלים והליך), ממצאים ומסקנות ראשוניות (במידה וישנן), בהיקף של עד 5 עמודים (גופן   Times New Romanאו ,Davidגודל 12, רווח 1.5).

 

את התקצירים יש לשלוח לדוא"ל האלקטרוני של המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לא יאוחר מיום א', 29.01.2017.

 

התקצירים יבדקו ע"י חברי הועדה המארגנת של הכנס במסגרת  Blind peer review.

תשובות תתקבלנה עד ליום 19 פברואר 2017 

הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש

אנו שמחים להציג את הגיליון הראשון של כתב העת המקוון: "הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש" שיוצא לאור ע"י המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי בפקולטה לניהול, אוניברסיטת חיפה.

 

למעבר לגיליונות הרבעון 

סמינרים

 

     יום ד',   25.4.2018 

 

      בין השעות 16:30-18:00,

     בחדר 506, קומה 5, בניין ג'ייקובס

 

לפירוט הסמינרים לשנה"ל תשע"ח